Innan du flyttar in

När du skriver på ett hyreskontrakt med AB-Hem, är det alltid ett förstahandskontrakt. Kom ihåg att ditt hyreskontrakt är en värdehandling och förvara det väl. Vi skriver inte nytt kontrakt om hyresgästens exemplar skulle försvinna.

Så snart du blivit lovad en lägenhet och fått kontraktet hemskickat från oss, finns en del saker att tänka på:

 

1Hyreskontrakt
Skicka tillbaka det ena av de båda påskriva hyreskontraktet omgående. Har inte vi fått hyreskontraktet, får du inte tillträde till lägenheten.

 

2El-abonnemang
Du måste ha ett el-abonnemang för att få bo hos oss och det ska vara tecknat fr.o.m. ditt inflyttningsdatum. Om du glömt att teckna el-avtal kommer räkningen till AB-Hem och vi tar ut en administrativ avgift på 300 kronor utöver el-kostnaden.

För att teckna elavtal kontaktar du aktuell nätägare →. När du tecknat ett abonnemnag hos dem står det dig fritt att skriva nätavtal med valfritt el-bolag.

 

3Hemförsäkring
Även en tecknad hemförsäkring är ett krav för att få bo hos AB-Hem. Vi har tidigare märkt att många av våra hyresgäster förlitat sig på att vi som hyresvärd har en fastighetsförsäkring, men tyvärr har vi ingen möjlighet att hjälpa till om du drabbas.

 

4Flytt av hemtelefon och bredband
Glöm inte att flytta din hemtelefon och andra för lägenheten relevanta abonnemang. Kontrollera i god tid om ditt tv-, eller internet-abonnemang kommer att kunna flyttas eller om du måste säga upp dem.

 

5Adressändring
Glöm inte att adressändra och gör det i god tid innan du flyttar (minst fem arbetsdagar). Det är viktigt för att brevbäraren ska hitta din nya adress. En adressändring gör du hos Adressändring →.

På kontrakt och hyresavi står alla uppgifter du behöver. Saknar din lägenhet det fyrsiffriga lägenhetsnummer adressändring vill ha, beror det på att din lägenhet har egen ingång och därför saknar lägenhetsnummer.

 

6Betala första hyran
Innan du får tillträde till lägenheten måste du betala in första hyran till oss. Kom ihåg att det måste göras innan du får tillgång till lägenheten. Var extra noga med datum om det sker i samband med en helg. Kontakta gärna bovärden för att kontrollera att första hyran betalats in.