Hyresgäst i Fjärdhundra

Betala hyran

Hyran förskottsbetalas senast den sista i månaden innan. Hyresavier skickas ut en gång i kvartalet. Enligt hyreslagen är det hyresgästen som ska se till att hyran betalas in – även om du inte fått din avi. Kontakta oss om så är fallet, så kan vi skicka ut en ny.

Hyresavin via e-post eller brev
I dag vill de flesta av våra hyresgäster ha sina hyresavier via e-post, vilket vi ser positivt på. Kontakta oss gärna om du vill ha det du också.

Betala på bank eller via internet
Hyran betalas in på bankgironummer 440-1931.

Som meddelande anger du år, månad och ditt kundnummer (ex. 1209 – 234-56)
eller hyresavins adressat.

Tv

Leverantör: Hem TV →
Ett grundläggande kanalutbud ingår och det är bara att sätta i antennkabeln.

Felanmälan görs direkt av hyresgäst till Hem TV, via webb eller telefon 0660-148 00.

Internet

Hyresgästen får själv skaffa en lösning, t.ex. ADSL eller mobilt bredband.

Luftvärmepump

På Lövstigen har vi installerat frånluftsvärmepumpen Nibe Fighter 310 P.

Stäng inte av luftvärmepumpen när det är kallt ute och innetemperaturen snabbt sjunker ned mot 15 grader. Det kan t.ex. tvättmaskin ta skada av.

Luftvärmepumpen drivs av den el du betalar för.

Kom ihåg! Stäng inte ventilerna i lägenheten över vintern. Då kommer luft sugas in från t.ex. köksfläkt, fönster och dörrar, vilket kan resultera i ett ökat drag och lägenheten uppfattas som kall kring dessa utrymmen.

Brandsäkerhet

De allra flesta bränder uppstår genom mänskliga misstag och handlar ofta om okunskap. Genom att ha ett bra brandskydd i hemmet minimeras risken att drabbas för bränder, eller att råka illa ut om en brand ändå sker.

Brandvarnare
När du bos hos AB-Hem sitter det en brandvarnare i lägenheten och den måste kontrolleras regelbundet. Du byter själv batteri om det behövs.

Vanliga brandorsaker

 • Levande ljus – är mysigt, men glöm inte att släcka dem när du lämnar rummet.
 • Spisen – rengör spis, ugn och fläkt regelbundet. Stäng av plattor och håll området rent från brännbart material.
 • Rökning – cigaretter som antänder är den vanligast dödsorsaken i bränder.
 • EL i hemmet – tänk på att olika el-prylar kan bli varma och självantända. Ha det som en vana att storstäda bakom t.ex. kyl och frys för att minska risken att damm ska täppa igenom luftcirkulationen.
 • Öppen spis – kom ihåg att du ALDRIG får elda i AB-Hems öppna spisar.
 • Julgranen – låt den inte torka ut under tiden den står inomhus. Värmen från t.ex. ljus kan antända en gran.

Trappuppgången
Den största anledningen till att barnvagnar, cyklar m.m. inte får förvaras i trappuppgången är att de kan utgöra problem vid en ev. brand. Därför bör de ställas i lägenheten eller på andra anvisade platser.

Läs mer hos Din säkerhet →.

 

Om det börjar brinna:
Rädda – Varna – Larma – Släck

Sophantering

I sopboden får enbart mat- och restsopor slängas!

Ska ni kasta glas, kartong, tidningar och metall hänvisar vi till returstationen vid Kyrkans hus. För grovsopor hänvisar vi till Återbruket i Enköping.

Egen torktumlare, tvätt- och diskmaskin

Här har alla hushåll var sin tvättmaskin och torktumlare, eftersom det inte finns någon tvättstuga i området. Vid ev. fel kontaktar du AB-Hem som felanmäler produkten.

Information vi behöver är:

 • Märke
 • Modell
 • Type- och/eller e-nummer (sitter innanför luckan, eller på sidan av maskinen).

I vissa lägenheten är det framdraget för att kunna installera en egen diskmaskin.

Underhåll och renovering

 

Eget ansvar och underhåll

Hyresgästen är själv skyldig att:

 • byta lampor och lysrör i lägenheten.
 • byta ut stickproppar och säkringar.
 • hålla ordning och reda på uteplatsen (se nedan ang. gräsklippning och häckbeskärning).
 • rengöra köksfläkten regelbundet om du har ett filter som tillåter det.
 • rengör spis, ugn, kyl och frys regelbundet. De går att dra ut för att rengöra bakom.
 • rengör runt ventilerna regelbundet.
 • rensa diskbänk, vattenlås och avlopp. Kontrollera att allt är vattentätt när du är färdig.
 • rengöra golvbrunnen i badrummet. Ta bort gallret för att kunna ta bort hårrester och annat som fastnat.

Kom ihåg att anlita en behörig elektriker vid elinstallationer. Vill dra el till platser där det inte finns i dag måste du kontakta AB-Hem för ett godkännande innan det utförs.

Renovera själv

Egen utförd renovering kan tillåtas, men kontrollera alltid med AB-Hem först. Var ute i god tid med din förfrågan, eftersom det vanligtvis är Annika som först ska besluta om ärendet och sedan ska allt arbete skrivas under av både dig och AB-Hem.

Generella regler är att en renovering ska vara fackmannamässigt utfört. Är arbetet undermåligt, riskerar hyresgästen att bli betalningsskyldig.

Trivsel och ansvar
 • Rök inte i lägenheten och tänk på att inte slänga fimpar på gården.
 • Efter klockan 23 tar du extra mycket hänsyn till dina grannar vad gäller ljudnivå.
Uteplats

Sopor får under inga omständigheter ställas på uteplatserna, p.g.a. skadedjursproblem.

Mata inte småfåglar i området då det drar till sig skadedjur.

Gräsklippning – var finns gräsklipparen.

Häckklippning – hur, vilka regler, vad tillhör tomten

Gemensamma utrymmen

Kasta inga saker i förrådet där gräsklipparen står.

Husdjur

Husdjur är tillåtna att ha, men kom ihåg att alltid visa hänsyn för dina grannar både i och utanför bostaden.

 • Ta aldrig med dig husdjuret till allmänna utrymmen som t.ex. tvättstugan p.g.a. allergi!
 • Glöm inte att plocka upp efter din hund när du rastar den!

AB-Hem har inget förbud mot utekatter, men vår önskan är att kattens ägare har uppsikt över katten och pratar med sina grannar för att försäkra sig om att katten inte orsakar olägenheter – för grannsämjans skull!

P-plats och garage

AB-Hem hyr ut både garage och p-platser till hyresgäster och andra intresserade. Finns det ledigt skriver vi avtal direkt, i annat fall kan vi ställa dig i kö på en. Kontakta bovärden för mer information.

Kom ihåg att vägen framför husen är en brandväg och att parkering framför husen är förbjudet!
Undantaget gäller kortare i- och urlastningar och här vill vi alltså förtydliga att det enbart gäller under några få minuter.

Tänk på att det finns barn i området, kör försiktigt!

Byte, överlåtelse och andra hand

AB-Hem tillåter inte byten, överlåtelser eller 2:a hands-uthyrningar utan vårt tillstånd. Om du säger upp din lägenhet tar vi gärna emot tips på ny hyresgäst, men kom ihåg att det är vi som godkänner den nya hyresgästen.