Hyresgäst i Hasselfors

 

Betala hyran

Hyran förskottsbetalas senast den sista i månaden innan. Hyresavier skickas ut en gång i kvartalet. Enligt hyreslagen är det hyresgästen som ska se till att hyran betalas in – även om du inte fått din avi. Kontakta oss om så är fallet, så kan vi skicka ut en ny.

Hyresavin via e-post eller brev

I dag vill de flesta av våra hyresgäster ha sina hyresavier via e-post, vilket vi ser positivt på. Kontakta oss gärna om du vill ha det du också.

Betala på bank eller via internet

Hyran betalas in på bankgironummer 440-1931.
Som meddelande anger du år, månad och ditt kundnummer (ex. 1209 – 234-56)
eller hyresavins adressat.

Tv

Leverantör: Skaraborgs Kabel-TV
Ett grundläggande kanalutbud ingår och det är bara att sätta i antennkabeln.

Felanmälan görs direkt av hyresgäst till Skaraborgs kabel-tv, via telefon 0501-166 25.

Internet

Hyresgästen får själv skaffa en lösning, t.ex. ADSL eller mobilt bredband.

Brandsäkerhet

De allra flesta bränder uppstår genom mänskliga misstag och handlar ofta om okunskap. Genom att ha ett bra brandskydd i hemmet minimeras risken att drabbas för bränder, eller att råka illa ut om en brand ändå sker.

Brandvarnare

När du bos hos AB-Hem sitter det en brandvarnare i lägenheten och den måste kontrolleras regelbundet. Du byter själv batteri om det behövs.

Vanliga brandorsaker

 • Levande ljus – är mysigt, men glöm inte att släcka dem när du lämnar rummet.
 • Spisen – rengör spis, ugn och fläkt regelbundet. Stäng av plattor och håll området rent från brännbart material.
 • Rökning – cigaretter som antänder är den vanligast dödsorsaken i bränder.
 • EL i hemmet – tänk på att olika el-prylar kan bli varma och självantända. Ha det som en vana att storstäda bakom t.ex. kyl och frys för att minska risken att damm ska täppa igenom luftcirkulationen.
 • Öppen spis – kom ihåg att du ALDRIG får elda i AB-Hems öppna spisar.
 • Julgranen – låt den inte torka ut under tiden den står inomhus. Värmen från t.ex. ljus kan antända en gran.

Trappuppgången

Den största anledningen till att barnvagnar, cyklar m.m. inte får förvaras i trappuppgången är att de kan utgöra problem vid en ev. brand. Därför bör de ställas i lägenheten eller på andra anvisade platser.

 

Läs mer hos Din säkerhet →.

Om det börjar brinna:
Rädda – Varna – Larma – Släck

Sophantering

 

Egen tvätt- och diskmaskin

 

Underhåll och renovering

 

Eget ansvar och underhåll

 

Renovera själv

 

Trivsel och ansvar

 

Balkong och uteplats

 

Trappstädning

 

Gemensamma utrymmen

 

Tvättstuga

Tvättstugan är en viktig plats för oss alla och därför är det viktigt att hålla snyggt och rent.

Några enkla regler:

 • Respektera andra hyresgästers tvättider!
  – Tvättstugan är till för samtliga hyresgäster.
 • Torka av golv, maskiner och bänkar när du är klar!
  – Torka av maskinernas ovansidor.
  – Rengör tvättmedelsfack, eventuella filter, golv och avställningsytor.
 • Följ skötselanvisningarna som gäller för tvättmaskiner, tumlare och annan utrustning.
 • Använd alltid tvättpåse om det rekommenderas.
  – En vanlig anledning till trasiga maskiner är att byglar lossnat och fastnat i maskinen.
 • Tänk på att inte ta med husdjur till tvättstugan p.g.a. allergi.
 • Gör alltid en felanmälan till bovärden om en maskin gör sönder.
  – Vid felanmälan krävs märke, modellbeteckning och type-nummer (sitter innanför luckan, eller på sidan om maskinen).
  – Skriv gärna en lapp och sätt på maskinen, så att andra grannar vet att den är felanmäld.
Husdjur

Husdjur är tillåtna att ha, men kom ihåg att alltid visa hänsyn för dina grannar både i och utanför bostaden.

 • Ta aldrig med dig husdjuret till allmänna utrymmen som t.ex. tvättstugan p.g.a. allergi!
 • Glöm inte att plocka upp efter din hund när du rastar den!

AB-Hem har inget förbud mot utekatter, men vår önskan är att kattens ägare har uppsikt över katten och pratar med sina grannar för att försäkra sig om att katten inte orsakar olägenheter – för grannsämjans skull!

Garage

AB-Hem hyr ut garage till både hyresgäster och andra intresserade. Finns det ledigt skriver vi avtal direkt, i annat fall kan vi ställa dig i kö på en. Kontakta bovärden för mer information.

Byte, överlåtelse och andra hand

AB-Hem tillåter inte byten, överlåtelser eller 2:a hands-uthyrningar utan vårt tillstånd. Om du säger upp din lägenhet tar vi gärna emot tips på ny hyresgäst, men kom ihåg att det är vi som godkänner den nya hyresgästen.