När du planerar att flytta

När du bestämt dig för att flytta, finns det en del saker att tänka på:

 

1Säg upp lägenheten
Om du vill flytta måste du först säga upp ditt hyreskontrakt hos oss. Din uppsägning måste alltid ske skriftligt via brev eller e-post. Vi tillämpar tre månaders uppsägningstid från det datumet uppsägningen kommit oss tillhanda. Säger du upp lägenheten den 15:e januari börjar uppsägningstiden den 1:a februari och du betalar hyra fram till den 31:a april. Vårt tips är att vara ute i god tid före månadsskiftet.

Riskerar du dubbla hyror försöker vi alltid hitta en ny hyresgäst så snart som möjligt, men vi kan aldrig garantera att vi hittar någon.

Byte, överlåtelse och andra hand
AB-Hem tillåter inte byten, överlåtelser eller 2:a hands-uthyrningar utan vårt tillstånd. Om du säger upp din lägenhet tar vi gärna emot tips på ny hyresgäst, men kom ihåg att det är vi som måste godkänna den nya hyresgästen.

Flytta inom AB-Hem
Om en hyresgäst väljer att flytta inom AB-Hem finns följande regler:
Vid dubbla hyror gäller att hyresgästen betalar för den dyrare av de båda lägenheterna.

Uppsägning

 

2Besiktning
När vi fått in den skriftliga uppsägningen kommer vi att kontakta dig för en besiktning av lägenheten. Vi går igenom skador och kontrollerar om någonting behöver åtgärdas innan den nya hyresgästen flyttar in.

 

3Flytt eller uppsägning av el, hemtelefon m.m.
Glöm inte att säga upp elen i lägenheten du bor i och att teckna ett nytt dit du ska flytta.

Kom ihåg att du ansvarar för elen under hela uppsägningsperioden, även om du väljer att flytta ut tidigare!

 

4Adressändring
Glöm inte att adressändra och gör det i god tid innan du flyttar (minst fem arbetsdagar).

 

5Flyttstädning

När du flyttar tömmer du din lägenhet, förråd, ev. balkong/uteplats och garage på dina ägodelar. Det är viktigt att lägenheten är ren och i gott skick när du flyttar. Städningen är viktig, eftersom hyresgästen efter dig vill kunna flytta in och börja bo när ni växlat nycklar. Var därför noggrann i din städning. Kom ihåg att det är lika självklart att du städar ur ett förråd eller ev. garage som din lägenhet.

Vi skickar ut ett städprotokoll till dig, vilket du prickar av och skriver under. När du och den nya hyresgästen byter nycklar går ni igenom städprotokollet tillsammans och då har du möjlighet att åtgärda de missar den nya hyresgästen påpekar. Därför är det alltid bra att ha några städsaker kvar. Är den nya hyresgästen nöjd skriver personen på och skickar in protokollet till oss. Finns det anmärkningar som inte kan regleras på plats finns risken att vi tvingas anlita en städfirma, vilket är en kostnad som den utflyttande hyresgästen får stå för.

Ladda ned städschemat

 

6Städbesiktning
En person utsedd från Annika Backlund AB kommer att genomföra en städbesiktning när du flyttar ut. Tillsammans med den inflyttande hyresgästen bedömer vi om städningen är korrekt utförd eller ej.

Kom ihåg! Ha alltid kvar några städsaker om städningen måste göras om. Det är viktigt att den nya hyresgästen kan flytta in och bo i lägenheten fr.o.m. inflyttningsdatumet.
AB-hem står inte för kostnaden av städning, men en städfirma kan ev. tas in vid speciella behov. Kostnaden för en ev. städfirma betalas alltid av den utflyttade hyresgästen.