AB-hems uthyrningspolicy

Ingen diskrimineras hos AB-hem. Vår ideologiska grund är att personer av olika bakgrund, nationalitet, yrke, utbildning, hudfärg och sexuell läggning har lika rätt att söka bostad hos AB-hem. Vi har inget kösystem eller poängsystem, utan väljer den sökande vi tror är bäst lämpad att hyra lägenheten.

Följande grundkrav skall vara uppfyllda för ett hyreskontrakt

– Den sökande ska ha fyllt 18 år.
– Den sökande skall vara fri från betalningsanmärkningar eller skulder hos KFM.
– Den sökande ska ha en fast bruttoinkomst på minst 2 gånger hyran. Inkomsten före skatt är baserad på arbete, a-kassa, pension, studiemedel eller kapitalinkomster.
– Försörjningsstöd godkänns inte som inkomst, utan är något man kan få del av när man just saknar inkomst.
– Borgensman godkänns endast i vissa fall, t ex när en ungdom hyr bostad för första gången.
– Sökande ska ha goda boendereferenser från tidigare hyresvärd/ar.
– Sökanden skall behärska svenska eller engelska flytande, för kontakterna med AB-hem.
– För att få bo hos AB-hem måste man teckna en hemförsäkring.